Dva režimy připojení FVE k distribuční soustavě

Existují dva způsoby, jak připojit domácí fotovoltaický systém k distribuční síti: standardní režim a zjednodušený režim. 

1. Standardní režim vám umožní dodávat a v lepším případě i prodávat nadbytečnou elektřinu do distribuční sítě.

2. Zjednodušený režim je jednodušší na papírování a technické požadavky, ale méně výhodný, protože musíte zajistit, aby z vaší fotovoltaiky neodcházely do distribuční sítě žádné přetoky. Připojení ve zjednodušeném režimu může být také dočasné, pokud distribuční síť nemá dostatečnou kapacitu. Později můžete požádat o změnu na standardní režim a prodávat případné přetoky.

5 kroků k první výrobě

  1. Žádost o připojení: Nejdříve je nutné podat žádost o připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Tuto žádost je nutné podat u provozovatele distribuční soustavy, který zajistí administrativní a technické záležitosti spojené s připojením.
  2. Uzavření smlouvy o připojení: Po schválení žádosti o připojení je nutné uzavřít smlouvu o připojení s distributorem. Tato smlouva obsahuje podmínky připojení, odpovědnosti a povinnosti stran.
  3. Příprava odběrného místa: Před samotnou instalací fotovoltaiky je nutné připravit odběrné místo pro připojení k distribuční síti. Tato příprava zahrnuje například vybudování přípojky elektřiny, instalaci elektroměru a další technické úpravy.
  4. Žádost o první paralelní připojení: Při prvním připojení fotovoltaické elektrárny je nutné požádat o paralelní připojení, což umožní současně připojit elektrárnu k distribuční síti a k vaší domácí elektrické síti.
  5. Výměna elektroměru: Před samotným připojením fotovoltaické elektrárny je také nutné vyměnit elektroměr, aby bylo možné měřit přesně výrobu a spotřebu elektřiny.

Obrovský zájem o Fotovoltaiku protahuje čekací doby připojení

V krátkosti, proces připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti trvá v současnosti déle než obvykle, kvůli vysoké poptávce a omezené kapacitě distribučních sítí. Čekací doba se může pohybovat v rozmezí 4/6 týdnů až 2 měsíců. Někteří distributoři dokonce požadují delší čekací dobu. Alternativou je požádat o připojení ve zjednodušeném režimu, ale to vám neumožní prodávat přetoky do sítě.

Dobrý dodavatel fotovoltaiky zajistí připojení za vás

Naše firma nabízí kompletní služby spojené s připojením fotovoltaické elektrárny k distribuční síti.

Díky našim zkušenostem a znalostem procesu připojení jsme schopni rychle a efektivně vyřídit žádost o připojení, uzavřít smlouvu s distributorem a požádat o první paralelní připojení.

Vše za vás vyřídíme na základě vaší plné moci. Navíc se snažíme o to, aby byl náš zákaznický servis co nejlepší, takže pro vás zdarma vyřídíme i státní dotaci, která vám může ušetřit až 200 000 Kč. Pokud tedy hledáte profesionální pomoc při připojení vaší fotovoltaické elektrárny k distribuční síti, neváhejte nás kontaktovat.